AUTODESK | 3ds MAX

3ds MAX Trajnimi

3DS Max është ndër softuerët më të popullarizuar për 3D modelim, animacion, renderim si dhe kompozim, i cili ofron zgjidhje për archviz, lojra, film si dhe artist të grafikës në lëvizje. Përdoret nga arkitektët dhe dizajnerë duke mundësuar që në mënyrë realistike të modelojnë dhe prezantojnë projektet përmes 3D modeleve, imazheve/renderëve, simulimeve dhe animacioneve. Në këtë modul te trajnimit do të njoftoheni me konceptin e punës, veglat, teknikat dhe procesin e 3D modelimit, renderimit si dhe konceptin e animacionit. Trajnimi përfshinë njohjen me hapësirën e punës, krijimin e objekteve, modifikimin e objekteve, poly-modelimin, materialet, ndriqimin, kamerat, si dhe renderimin dhe animacionin me Corona Renderer .

Corona Renderer eshte zgjidhja e preferuar per krijimin e vizualizimeve fotorealistike te projekteve dhe koncepteve ne arkitekture dhe dizajn. Corona renderer eshte nje makine renderuese fotorealistike e re me performance te larte. E krijuar ne 2009 dhe perkunder moshes se re Corona Renderer eshte shenderuar ne nje renderues i gatshem per produksion ne gjendje te krijoj rezultate te kualitetit te larte te vizuelizimit. Me zhvillimet e shpejta dhe risite ne vecori te cilat vazhdimisht i shtohen sidomos nga kerkesat e shfrytezuesve, Corona Renderer eshte duke u bere render engine  e preferuar sidomos per vizuelizime te arkitektures. Corona Renderer eshte e thjeshte ne perdorim dhe nuk kerkon mesime dhe njohuri paraprake per fillestaret. Perdor teknika te avancuara te renderimit te cilat krijojne efekte fotorealistike ne aspektin e ndriqimit, materialeve dhe kameres. Materialet e optimizuara ne menyre specifike dhe Corona proxy kontribojne ne kursimin e kohes per render dhe performance te permiresuar. Krijoni ndriqim realistik duke perdorur drita me cilesi fizikisht te sakt. Corona Renderer eshte nje render engine e zhvilluar per software te njohur si 3ds Max dhe Cinema 4D.

TRAJNIMI OFROHET KRYESISHT NE NJE MODULI TE KOMBINUAR (NIVELI BAZIK+AVANCUAR)  - Njohja me konceptin e punes, kryesisht është i koncentruar në:

 • 3D Poly-modelimin e objekteve, teknika te modelimit te objekteve

 • Import i 3D modeleve/projekteve nga programet CAD/BIM si ArchiCAD dhe software tjere ne 3dsMax

 • Renderimin me Corona Renderer qe perfshine:

 • Materializimin, percaktimi i materialeve dhe teksturave te 3D modeleve

 • Ndriqimin, vendosja e ndriqimit natyral apo artificial

MODUL I AVANCUAR (Organizohet sipas kerkeses) - Vizuelizim i avancuar. Ky modul eshte i koncentruar ne teknikat e avancuara te vizuelizimit dhe animacionit me Corona Renderer dhe 3D poly-modelimit, perdorimi i plugins dhe softwareve te ndryshem qe shpejtojne dhe ofrojne mundesi unike per vizuelizime realistike.


3ds MAX |Beginner Modeling| + Corona Renderer |Visualization|

Versioni: 3ds MAX 2019 + Corona Renderer

Numri i orëve: 24h

Data e fillimit: MARS | 2019  - (per date me te sakt klikoni KETU)

Kushtet paraprake: Njohuri themelore për Windows

Instruktor: Gëzim Radoniqi ark. 

Çmimi: STUDENT - 160 € | Regular - 200 €

 

KUSHTET PER PJESMARRES NE TRAJNIM

 • Diten e DYTE te trajnimit behet pagesa komplete per trajnim.

 • Per te perfituar nga zbritja 20%, duhet te deshmoni qe jeni student/e (permes Student ID ose tjeter dokument)

Pagesa e trajnimit kryhet ne fillim!
— archiEDU staff
 

PËRSHKRIMI I MODULIT_2

IMPORTIMI/BASHKIMI

 • Import i 3D modeleve nga software tjere, lidhja me AutoCAD dhe ArchiCAD

MATERIALET - NDRIQIMI - RENDERAT

 • ‘Material Editor
 • ‘Slate Material Editor
 • ‘Maps – Teksturat
 • ‘Procedural Maps
 • ‘UVW Modifier
 • ‘Unwarp UVW Modifier
 • Spjegim i pergjithshem per Corona Renderer
 • Importimi i skenes dhe pregaditja
 • Aktivizimi i interactive rendering
 • Krijimi i Corona Sun dhe Sky
 • Vendosja dhe vecorite e Physical Camera
 • Modifikimet e diellit dhe kameres
 • Krijimi i dritave me cilesi fotometrike
 • Krijimi i dritave artificiale
 • Krijimi dhe perdorimi I librarive te materialeve
 • Kontrolli i ekspozimit dhe VFB
 • Modifikimi i Materialeve
 • Perdorimi i IBL
 • Corona Proxy
 • Volumetric effects
 • Corona PBR materials
 • Corona Scatter
 • Vecorite per render final
 • Perspective match (pershtatja e kendit te kameres me foto ekzistuese)

ANIMACIONI

 • Si funksionon animacioni
 • Menyrat e animimit
 • Animim i kameres - ‘Path animation
 • Animim i objekteve/modifiers
 • Krijimi i sunstudy
 • Simulimi i publikut me Populate

PËRSHKRIMI I MODULIT_1

HYRJE NE 3DSMAX

 • Kuptimi i hapësirës punuese
 • Konfigurimi i hapësirës punuese
 • Navigimi ne ‘viewport
 • Paraqitjet e ndryshme të viewport
 • Selektimi i objekteve
 • Transformimi i objekteve
 • Krijimi i objekteve
 • Grupimi i objekteve
 • Puna me ‘Layer
 • Puna me ‘Subobjects
 • Grid & Snap
 • Menaxhimi i file’ave ne 3DSmax

KRIJIMI I GJEOMETRISE ELEMENTARE & COMMAND PANEL

 • Paneli ‘Create
 • Krijimi dhe modifikimi i objekteve (Primitives, Extended Primitives)
 • Paneli ‘Modify

THE RIBBON & MODIFIERS

 • The Ribbon
 • Njohja me Graphite Modeling Tools
 • Modifier Stack (kuptimi si funksionojne 'Modifiers)
 • Modifikimi me ‘Sub-Object Modifiers

MODELIMI ME SHAPES

 • Modelimi me ‘Splines
 • Krijimi i ‘Splines
 • Krijimi i tekstit
 • Modifikimi i ‘Editable Spline ne nivelin sub-object (Vertex, Segment, Spline)
 • Modifikimet tjera: ‘Lathe, ‘Loft, ‘Sweep, 'Surface, 'Cross Section, 'Edit spline etj.

MODELIMI ME POLIGONE

 • Baza e modelimit me poligone
 • Modifikimi me ‘Editable Poly
 • Modelimi ne nivelin sub-object (Vertex, Edge, Boarder, Poly, Element)
 • Modifikimet tjera: EditPoly, Bend, Twist, Melt, PathDeform, Slice, Turbosmooth, Displace, FFD, PolySelect, Vol.Select, Normal, Miror, Push, Shell,
 • ‘Compound Objects - Boolean, ProBoolean,
 • Caktimi i imazheve referuese per modelim
 • DETYRE/USHTRIME - Polymodeling Barcelona Chair(detyre hap pas hapi)

MODELIMI ME AEC DHE IMPORTIMI/BASHKIMI

 • Modelimi me veglat AEC
 • Import i 3D modeleve nga software tjere, lidhja me AutoCAD dhe ArchiCAD
 • Import/Merge i 3D Objekteve nga interneti per perdorim ne projektet e juaja

MATERIALET - NDRIQIMI - RENDERAT

 • ‘Material Editor
 • ‘Slate Material Editor
 • ‘Maps – Teksturat
 • ‘Procedural Maps
 • ‘UVW Modifier
 • ‘Unwarp UVW Modifier basic
 • Spjegim i pergjithshem per Corona Renderer
 • Importimi i skenes dhe pregaditja
 • Aktivizimi i interactive rendering
 • Krijimi i Corona Sun dhe Sky
 • Vendosja dhe vecorite e Physical Camera
 • Modifikimet e diellit dhe kameres
 • Krijimi i dritave me cilesi fotometrike IES
 • Krijimi i dritave artificiale
 • Krijimi i materialeve te zakonshme
 • Perdorimi i maps/textures
 • Krijimi dhe perdorimi I librarive te materialeve
 • Import dhe perdorimi I librarive te materialeve nga interneti
 • Kontrolli i ekspozimit dhe VFB
 • Modifikimi i Materialeve
 • Perdorimi i IBL/HDRI
 • Corona Proxy
 • Corona Scatter basic
 • Vecorite per render final
 • Perspective match (pershtatja e kendit te kameres me foto ekzistuese)

ANIMACIONI

 • Si funksionon animacioni
 • Menyrat e animimit
 • Animim i kameres - ‘Path animation
 • Animim i objekteve/modifiers
 • Krijimi i sunstudy
 • Simulimi i publikut me Populate

Punuar me 3ds MAX dhe Renderuar me Corona Renderer nga studenti:

Arbër Musliu

Disa prej punimeve me 3dsMax 

Shembull i VR Renderit i bere gjate trajnimit