ArchiCAD 18, në dispozicion për ta shkarkuar!

ArchiCAD 18 në dispozicion!

ArchiCAD 18 në dispozicion!  Klientët tani më janë duke i shijuar veçoritë e reja që i ofron ArchiCAD 18, që mund t'i gjeni në www.graphisoft.com (Rendering ENGINE e klasës botërore, Revision Management, PDF Support e sofistikuar, dhe shumë të tjera).  

Për klientët që janë me abonim vjetorë, tani më keni pranuar një email nga GRAPHISOFT me instruksionet e shkarkimit të ArchiCAD 18 dhe azhurimin e çelësit (CodeMeter). Nëse jeni në abonim vjetor dhe nuk keni pranuar këtë email, ju lutem na kontaktoni.

Për ju që nuk jeni në abonim vjetor, nuk keni licencë të ArchiCAD 18, apo ju nevoitet ndonjë licencë shtesë, ju lutem na kontaktoni për çmimet dhe opsionet e pagesës.

Me respekt, 

archiEDU.

archiEDU

archiEDU, QT. Dardania, Bulevardi Bill Klinton, Lok.23, Prishtina, Kosova