A9R34C7.jpg
 

ArchiCAD | Star(T) Edition 2015

Firmat e vogla mund të marrin BIM softuerin me një çmim të ulët.

Me STAR(T) Edition 2015, përfitojmë zgjedhjen e plotë të BIM-it me një çmim më të arsyeshëm të verzionit të ArchiCAD-it, duke përfshirë karakteristikat kryesore që janë të nevojshme për firmat e vogla, ndërtuesit e shtëpive si dhe kontraktuesit e ndërtimit. ArchiCAD STAR(T) Edition 2015 mundëson projektimin e çdo lloji të modelit Virtual të ndërtesës si dhe krijimin e komplet dokumentacionit arkitektonik (bazat, prerjet/dukjet, 3D pamjet, detajet).

 
 

STAR(T) Edition 2015 përmban një gamë të gjerë të elementeve për modelim dhe përmirësime në produktivitet duke u fokusuar në dëshirat më të kërkuara të konsumatorëve. ArchiCAD STAR(T) EDITION 2015 ofron fuqinë e plotë të ArchiCAD 18, BIM bazuar në ecurinë e rrjedhjshme të punës për krijimin e dokumentacionit teknik, duke mundësuar që modeli të qëndroj gjallë deri në fund të projektit. Kështu ndihmon Arkitektët të qëndrojnë në rrjedhjen e projektimit kreativ me sa më pak pengesa që të jetë e mundur.

Rritja e performancës në përgjithësi me përmirësimet në shpejtësinë dhe fuqinë e kompjuterit, vijnë nga angazhimi i GRAPHISOFT për të zgjeruar mundësitë në dispozicion të arkitektit. Arkitektët gjithashtu do të përfitojnë nga përmirësimet në shkëmbimin e punës, përmirësimet në trajtimin e Atributeve dhe kufizimet e zgjuara në përgjithësi për të ndihmuar që arkitekti të qëndroj në rrjedhën e projektimit.

IFC suportimi siguron punë të rrjedhshme në bashkëpunim me inxhinierët. Suportimi për BCF formatin gjithashtu mundëson që edhe 3D pamjet e ndërlikuar nëpërmjet "Mark-Up" t'u dërgohen konsulentëve.

Për të mësuar më shumë rreth ArchiCAD STAR(T) Edition 2015, shikoni Tabela e krahasimit të Verzioneve dhe gjithashtu njoftohuni me Veçoritë e reja.

Kompatibiliteti i Versioneve

STAR(T) Edition 2015 mund të lexoj fajllat e krijuara me:

  • STAR(T) Edition 2006 apo versione më të reja
  • ArchiCAD 8.1 dhe 9

Info | Kompatibiliteti | Limitimet | Të rejat | Krahasimi

Limitimet e ArchiCAD STAR(T) Edition 2015 krahasuar me ArchiCAD 18 janë:

  • Limitimet në bashkëpunim: Nuk posedon Teamwork / BIM Server / Hotlinked Modules / XRefs / Reviewer / PMK/Suportimin e fajllave të EDU formatit / Publisher / STL Export / IFC Publishing
  • Limitimet në Modelim: Nuk përmban funksionin 'Linking Element Heights to Stories' / Funksionet e Renovimit / Curtain Wall
  • Limitimet në Dokumentacion / Poduktivitet: Nuk përmban "Revision Management" / BIMx Hyper-model Publishing / Renovimet / Integrimi i  "Energy Evaluation" / Dizajni konceptual me llogaritje të sipërfaqeve në mënyrë automatika me veglën "Morph"
  • Limitimet në Vizualizim: Nuk përmban "CineRender Rendering" / LightWorks Rendering / Sketch Rendering
  • Limitimet në Organizimin e Projektit: Licenca me qira nuk është e mundshme / NET Licenca
  • Limitimet në Performancë: Nuk përmban "Multi-threading" me shumë bërthama

Për t'i shfrytëzuar të gjitha karakteristikat dhe përfitimet që i sjell ArchiCAD, ju mundeni në çdo kohë të kaloni/upgrade nga versioni ArchiCAD STAR(T) Edition 2015 në versionin e plotë aktual të ArchiCAD 19 dhe të vazhdoni modifikimin e projektit të mëparshme me të.

Info | Kompatibiliteti | Limitimet | Të rejat | Krahasimi

Të rejat në ArchiCAD STAR(T) Edition 2015

Aftësitë e ArchiCAD 18 për modifikimin e elementeve të ndryshme, njëkohësisht trajtimi i Atributeve inteligjente dhe funksionet tjera të modelimit, bashkëpunimi OPEN BIM duke përkrahur formatin BCF, përmirësimet e përgjithshme të performancës dhe një gamë e gjerë e përmirësimeve për modifikim të sofistikuar në 2D/3D dhe shumë të tjera, e bëjnë ArchiCAD STAR(T) Edicioni 2015 një vegël ideale për komunitetin e gjerë të përdoruesve. Të gjitha këto veçori e bëjnë punën e STAR(T) Edition 2015 në mënyrë shumë të qetë që nga fazat e para të analizave të projektimit deri te dokumentacioni përfundimtar arkitektonik.

Për të mësuar më shumë në lidhje me karakteristikat e reja dhe detajet e kompatibilitetit të ArchiCAD STAR(T) Edition 2015, shkarko Tabelën e krahasimit të verzioneve.

  Karakteristikat e reja në Mark-Up Interfejsi i ri-dizajnuar i paletës "Mark-Up" me status dhe lloje të informatave mundëson krijimin e "Mark-up" në 3D pamje si dhe në baza. 3D Pamjet mund të ruhen si shënime "Mark-Up", duke përfshirë edhe rrafshet prerëse dhe pamjet e kamerave. Krijo, ruaj Screenshots në paletën Mark-Up dhe eksporto të gjitha informatat konsulentëve në formatin BCF.

 

Karakteristikat e reja në Mark-Up

Interfejsi i ri-dizajnuar i paletës "Mark-Up" me status dhe lloje të informatave mundëson krijimin e "Mark-up" në 3D pamje si dhe në baza. 3D Pamjet mund të ruhen si shënime "Mark-Up", duke përfshirë edhe rrafshet prerëse dhe pamjet e kamerave. Krijo, ruaj Screenshots në paletën Mark-Up dhe eksporto të gjitha informatat konsulentëve në formatin BCF.

  Përmirësimet në shkëmbimin e informatave bazur në PDF ArchiCAD STAR(T) Edition 2015 me prezantimin e inteligjencës BIM dhe hierarkisë së informatave në formatin "Adobe Portable Document" ofron ecurinë e rrjedhshme të punës si dhe përmirësime në shkëmbimin e informatave nëpërmjet formatit PDF. STAR(T) Edition 2015 mund të eksportojë komplet dokumentacionin në formatin PDF/A (Archive) dhe krahas suportit për import dhe eksport të PDF formatit, gjithashtu mundëson në mënyrë inteligjente trajtimin e avancuar të llajerave dhe elementeve të vizatimit, duke e bërë PDF formatin vërtet bashkëpunuese. Opsionet e konvertimit të PDF Atributeve, lejojnë përdoruesit në rregullimin e prezantimit (lapsi, konveertimi i fonteve si dhe atributet) të fajllave të importuara PDF; Përmbajtja e 3D projektit gjithashtu mund të përfshihet në grupin e elementeve të eksportuara në PDF.

 

Përmirësimet në shkëmbimin e informatave bazur në PDF

ArchiCAD STAR(T) Edition 2015 me prezantimin e inteligjencës BIM dhe hierarkisë së informatave në formatin "Adobe Portable Document" ofron ecurinë e rrjedhshme të punës si dhe përmirësime në shkëmbimin e informatave nëpërmjet formatit PDF. STAR(T) Edition 2015 mund të eksportojë komplet dokumentacionin në formatin PDF/A (Archive) dhe krahas suportit për import dhe eksport të PDF formatit, gjithashtu mundëson në mënyrë inteligjente trajtimin e avancuar të llajerave dhe elementeve të vizatimit, duke e bërë PDF formatin vërtet bashkëpunuese. Opsionet e konvertimit të PDF Atributeve, lejojnë përdoruesit në rregullimin e prezantimit (lapsi, konveertimi i fonteve si dhe atributet) të fajllave të importuara PDF; Përmbajtja e 3D projektit gjithashtu mund të përfshihet në grupin e elementeve të eksportuara në PDF.

  Kufizimet Natyrale Kufizimet inteligjente punojnë ashtu sikurse arkitektët mendojnë. Strukturat kompozite mund të lidhen lehtësisht me një komandë të vetme. Përshtatja e shtresës kryesore të ndonjë strukture kompozite gjatë lidhjes me ndonjë element tjetër nuk lë mbetje, por vetëm nyje të pastra. Tani, disa elemente të selektuara mund të modifikohen njëkohësisht me një proces të vetëm dhe me reagim vizuel në kohë reale, edhe nëse hapim ndonjë vrime në çdo pllakë të një ndërtese shumëkatëshe. Kufizimet inteligjente të modelit kombinohen dhe punojnë në zgjidhje të përshtatshme për ta mbajtur Arkitektin në rrjedhën kreative.

 

Kufizimet Natyrale

Kufizimet inteligjente punojnë ashtu sikurse arkitektët mendojnë. Strukturat kompozite mund të lidhen lehtësisht me një komandë të vetme. Përshtatja e shtresës kryesore të ndonjë strukture kompozite gjatë lidhjes me ndonjë element tjetër nuk lë mbetje, por vetëm nyje të pastra. Tani, disa elemente të selektuara mund të modifikohen njëkohësisht me një proces të vetëm dhe me reagim vizuel në kohë reale, edhe nëse hapim ndonjë vrime në çdo pllakë të një ndërtese shumëkatëshe. Kufizimet inteligjente të modelit kombinohen dhe punojnë në zgjidhje të përshtatshme për ta mbajtur Arkitektin në rrjedhën kreative.

  Përmirësimet në IFC Suportimin ArchiCAD Start Edition 2015 përkrahë në masë të madhe koordinimin me inxhinierët e konsulentët duke sjellur disa përmirësime lidhur me IFC, përfshirë edhe skemën profesionale të "Data management" ,  "Data mapping" dhe proceset e eksportimit me cilësi të lartë (të çertifikuara). ArchiCAD Start Edition 2015 mbështet standardet kryesore ndërkombëtare IFC2x3 (Përkufizimet e shfaqjes së Modelit): Coordination View (1.0 dhe 2.0, Gjeometria e Sipërfaqes), Basic FM Handover View, dhe Concept Design BIM 2010. Përkrahja e këtyre standardeve përmirëson një gamë të gjerë të punës së ndërveprimit me konsulentë dhe ixhinierë të disiplinave tjera. SE2015 mbështet një gamë të gjerë të llojeve të të dhënave IFC: llojet e IFC detyrave (për shembull IFC Sistemet) me ('nën') hierarki të etazhiteteve, paramasa bazë dhe sipas nevojës, subjektet e llojit të IFC produktit, parametrat e mveshjes dhe panelit të Dyerve/Dritareve, kontrollimi i relacionit të hapësirave, elementet në kontekstin e situacionit, etj Sigurisht, menaxhimi i informatave IFC mund të bëhet në një interfejs të përshtatshëm për përdorim.

 

Përmirësimet në IFC Suportimin

ArchiCAD Start Edition 2015 përkrahë në masë të madhe koordinimin me inxhinierët e konsulentët duke sjellur disa përmirësime lidhur me IFC, përfshirë edhe skemën profesionale të "Data management" ,  "Data mapping" dhe proceset e eksportimit me cilësi të lartë (të çertifikuara).

ArchiCAD Start Edition 2015 mbështet standardet kryesore ndërkombëtare IFC2x3 (Përkufizimet e shfaqjes së Modelit): Coordination View (1.0 dhe 2.0, Gjeometria e Sipërfaqes), Basic FM Handover View, dhe Concept Design BIM 2010. Përkrahja e këtyre standardeve përmirëson një gamë të gjerë të punës së ndërveprimit me konsulentë dhe ixhinierë të disiplinave tjera.

SE2015 mbështet një gamë të gjerë të llojeve të të dhënave IFC: llojet e IFC detyrave (për shembull IFC Sistemet) me ('nën') hierarki të etazhiteteve, paramasa bazë dhe sipas nevojës, subjektet e llojit të IFC produktit, parametrat e mveshjes dhe panelit të Dyerve/Dritareve, kontrollimi i relacionit të hapësirave, elementet në kontekstin e situacionit, etj Sigurisht, menaxhimi i informatave IFC mund të bëhet në një interfejs të përshtatshëm për përdorim.

ArchiCAD 18© dhe STAR(T) Edition
Tabela e krahasimit | karakteristikat e reja
ArchiCAD 18
SE 2015
SE 2014
SE 2013
Modeling
Complex, Multi-story Elements + + + +
Floor-plan Display Options for Construction Elements + + + +
Multi-Plane Roof + + + +
Element Connections Management + + + +
Door and Window Vertical Anchor + + + +
Profiled, Slanted Walls, Columns, Beams via the Profile Manager + + + +
Doors/Windows Fit to Slanted and Complex Wall Surfaces + + + +
Curved Profiled Walls and Complex Elements + + + +
Shell Tool + + + +
Core-Based Reference Line for Component Structures + + +
Automatic Model-Based Junctions + + +
Air Gaps in Composite Structures: Correct Display & Handling + +
Building Materials: Expanded Properties & Tags + +
Edit Multiple Elements Simultaneously w/ Visual Feedback + +
Composites Without Cores + +
Link Element Heights to Stories +
Curtain Wall Tool +
Visualization / 3D Exploration
Internal Rendering Engine + + + +
Virtual Tracing - Reference Layer among all Views, Layouts + + + +
3D Zones Geometry Fit to Complex Elements + + + +
Partial Structure Display + + + +
3D Feedback with Working Plane, 3D Guidelines + + + +
3D Editing Plane + + + +
Snap to Surface in 3D Window; Move & Elevate in One Step + + +
Real-Time Editable 3D Cutting Planes + +
Sketch Rendering +
CineRender (Basic/Advanced) Rendering +
Documentation
3D Document: Dimensioned and Annotaded 3D Views + + + +
Interactive, Annotated Door/Window Schedules + + + +
Scale Dependant Detailing + + + +
Interactive Schedule Data Export to Excel + + + +
External Drawings (PDF/DWG/Image from/to SE) + + + +
Import Site Survey Geometry as Morphs + + + +
Floor-plan Based 3D Document + +
Interior Elevation Improvements + +
Renovation Feature, Element-level Statusing +
BIMx Hyper-model Publishing +
Revision Management +
Workflow – Productivity – Project Management - Performance
Integrated Layouting, Layout Book + + + +
Support for 3D Connexion Space Navigator Device + + + +
Markup Tools + + + +
Supersafe Autosave + + + +
Single, Unified Undo Queue for the Entire Project + + + +
Access Thousands of Objects via the BIM Components Portal + + + +
Easy Creation of Custom Library Parts with Modifiable Attributes + + + +
Graphical Project North Definition + + + +
Building Materials, Smarter Attribute Management + + +
Conceptual Design with Morph Scheduling + + +
Duplicate Elements in Section and Elevation View + + +
Background Processing Support for Faster Performance + + +
Flexible Editing of Placed PDF Drawings + +
PDF-Based Data Exchange – Optimized Export, with Layers + +
Easier Attribute Management/Handling + +
Project Publisher +
Project Reviewer +
(Multi-story) Hotlinked Modules +
License Borrowing +
NET License +
Integrated Building Energy Evaluation +
Multithreading Available on Unlimited Number of Cores +
Communication, I/O; Interoperability - PLN, PLA, TPL, MOD File Import
AutoCAD DWG/DXF Import/Export + + + +
Merge/Save as... PDF Command + + + +
Convert Surveyors Data into ArchiCAD Mesh + + + +
Integrated IFC Import/Export Engine, Property Management + + +
Building Element Classification for MEP and Structural Engineering + + + +
Data Exchange with Structural Software + + + +
Save Elements to Common DWG Blocks + + +
Google Earth and SketchUp Connection + + +
IFC Support for Multiple Standards + + +
PDF/A Export + + +
Enhanced Mark-Up; 3D Screenshots + +
BIM Collaboration Format (BCF)-Based Data Exchange + +
Scheme-Driven IFC Data Management and Export + +
ArchiCAD BIM Parameters & Quantity Mappings to IFC Data + +
Certified Import and Export of IFC 2x3 Coordination View v2.0 + +
Complex and Composite Geometry Export/Import Enhancements + +
IFC Publishing +
Export Multiple Layouts into Single DWG +
Save Exploded DWG Drawings to a Single Layer +
DXF/DWG External Reference Support (Xref) +
EDU / Trial File Format Support +
PMK File Format Support +
Export Model to STL Format +
ArchiCAD 18 File Open|Save +|+ -|- -|- -|-
EDU File Open|Save +|- -|- -|- -|-
SE 2012 File Open|Save +|- +|- +|- +|-
SE 2013 File Open|Save +|- +|- +|- +|+
SE 2014 File Open|Save +|- +|- +|+ -|-
SE 2015 File Open|Save +|- +|+ -|- -|-
Library
Model View Options for Library Parts + + + +
Embed Only Necessary Library Objects + + + +
Library Migration, Library Management + + + +
Keyword Based Search Function Finds Library Parts + + +
Double-Quick Library Loading Times, Faster 3D Handling + + +
Teamwork & BIM Server
Teamwork Extended to Documentation Process - Layouts +
BIM Server - Model Based Team Collaboration +
Reservation Methods +
Instant Team Communication +
Remote Project Management +
Delta-Server for Fast and Safe Data Exchange in Teamwork +
BIM Server Performance Monitor +
Control Over Client-Server Technology +
Portability and Remote Access +
BIM Server Optimized: Autosave Backup, Faster Performance +
BIM Project Backups to Restore BIM Server-related Data +
PLN Format Backups to Quickly Recover Data in ArchiCAD +

Nëse dëshironi të bleni, merrni me qira, apo të mësoni më shumë në lidhje me ArchiCAD, kontaktoni ArchiEDU, ne jemi zyrtarisht në shërbimin tuaj për çdo pyetje në lidhje me produktet e GRAPHISOFT-it

 

adresa:

Boulevard "Nëna Tereza",
st. Fehmi Agani, 4th Floor, No.5
10000 Prishtinë, Kosova

 

mob:

+386 (049) 145-820
+377 (044) 777-500

 

email:

info@archiedu.com

 

web:

www.archiedu.com