A9R34C7.jpg
 

ArchiCAD | Star(T) Edition 2017

Firmat e vogla mund të marrin BIM softuerin me një çmim të ulët.

Me STAR(T) Edition 2017, përfitojmë zgjedhjen e plotë të BIM-it me një çmim më të arsyeshëm të verzionit të ArchiCAD-it, duke përfshirë karakteristikat kryesore që janë të nevojshme për firmat e vogla, ndërtuesit e shtëpive si dhe kontraktuesit e ndërtimit. ArchiCAD STAR(T) Edition 2017 mundëson projektimin e çdo lloji të modelit Virtual të ndërtesës si dhe krijimin e komplet dokumentacionit arkitektonik (bazat, prerjet/dukjet, 3D pamjet, detajet).

 
 

Fuqia e ARCHICAD 20 merret si bazë për verzionin e fundit të ARCHICAD STAR(T) Edition 2017, që plotëson nevojat e projektimit për firmat e vogla, ndërtuesit e shtëpive si dhe kontraktuesit e ndërtimit. ArchiCAD STAR(T) EDITION 2017 ofron fuqinë e plotë të ArchiCAD 20, BIM bazuar në procesin e rrjedhjshme të punës për krijimin e dokumentacionit teknik, duke mundësuar që modeli të qëndroj gjallë deri në fund të projektit. Kështu ndihmon Arkitektët të qëndrojnë në rrjedhjen e projektimit kreativ me sa më pak pengesa që të jetë e mundur.

Për të mësuar më shumë rreth ArchiCAD STAR(T) Edition 2017, shikoni Tabela e krahasimit të Verzioneve dhe gjithashtu njoftohuni me Veçoritë e reja.

Kompatibiliteti i Versioneve

STAR(T) Edition 2017 mund të lexoj fajllat e krijuara me:

 • STAR(T) Edition 2006 apo versione më të reja
 • ArchiCAD 8.1 dhe 9

Info | Kompatibiliteti | Limitimet | Të rejat | Krahasimi

Limitimet e ArchiCAD STAR(T) Edition 2017 krahasuar me ArchiCAD 20 janë:

 • Limitimet në bashkëpunim: Nuk posedon Teamwork / BIM Server / Hotlinked Modules / XRefs / PMK/Suportimin e fajllave të EDU formatit / Publisher / STL Export / IFC Publishing
 • Limitimet në Modelim: Nuk përmban funksionin 'Linking Element Heights to Stories' / Funksionet e Renovimit / Curtain Wall
 • Limitimet në Dokumentacion / Poduktivitet: Nuk i shfaq "Point Cloud" / Nuk përmban "Revision Management" / Renovimet / Integrimi i  "Energy Evaluation" / Dizajni konceptual me llogaritje të sipërfaqeve në mënyrë automatike me veglën "Morph" / Publikimi i PDF me strukturë të llajerave
 • Limitimet në Vizualizim: Nuk përmban "CineRender Rendering" / LightWorks Rendering / Sketch Rendering
 • Limitimet në Organizimin e Projektit: Licenca me qira nuk është e mundshme / NET Licenca
 • Limitimet në Performancë: Nuk përmban "Multi-threading" me shumë bërthama

Për t'i shfrytëzuar të gjitha karakteristikat dhe përfitimet që i sjell ArchiCAD, ju mundeni në çdo kohë të kaloni/upgrade nga versioni ArchiCAD STAR(T) Edition 2017 në versionin e plotë aktual të ArchiCAD 21 dhe të vazhdoni modifikimin e projektit të mëparshme me të.

Info | Kompatibiliteti | Limitimet | Të rejat | Krahasimi

Të rejat në ArchiCAD STAR(T) Edition 2017

Për të mësuar më shumë në lidhje me karakteristikat e reja dhe detajet e kompatibilitetit të ArchiCAD STAR(T) Edition 2015, shkarko Tabelën e krahasimit të verzioneve.

Pamje e re në BIM  ARCHICAD STAR(T) Edition 2017 ofron një interfejs të re dhe të pastërt duke maksimalizuar hapësirën punuese dhe me ikona të reja e të vektorizuara që duken të mprehëta në çfarëdo rezolucioni të monitorit. Përmirësimet në "TAB" bazuar në navigim mundësojnë navigim të lehtë dhe të shpejtë ndërmjet pamjeve të ndryshme të projektit. -ARCHICAD STAR(T) EDITION 2017 sjell interfejs të unifikuar, azhuruar dhe profesional. -ARCHICAD STAR(T) EDITION 2017 ka një hapësirë punuese të pastërt dhe më të madh duke i shfaqur vetëm funksionet me një përdorim të gjerë dhe duke ristrukturuar komandat dhe opsionet me përdorim më të rrallë. -Duke eliminuar elementet grafike të panevojshme nga interfejsi, jo vetëm që është liruar nga zhurmat e panevojshme vizuale, por ofron edhe një hapësirë shumë më të madhe për projektimin dhe modifikimin e projektit.

Pamje e re në BIM

ARCHICAD STAR(T) Edition 2017 ofron një interfejs të re dhe të pastërt duke maksimalizuar hapësirën punuese dhe me ikona të reja e të vektorizuara që duken të mprehëta në çfarëdo rezolucioni të monitorit. Përmirësimet në "TAB" bazuar në navigim mundësojnë navigim të lehtë dhe të shpejtë ndërmjet pamjeve të ndryshme të projektit.

-ARCHICAD STAR(T) EDITION 2017 sjell interfejs të unifikuar, azhuruar dhe profesional.

-ARCHICAD STAR(T) EDITION 2017 ka një hapësirë punuese të pastërt dhe më të madh duke i shfaqur vetëm funksionet me një përdorim të gjerë dhe duke ristrukturuar komandat dhe opsionet me përdorim më të rrallë.

-Duke eliminuar elementet grafike të panevojshme nga interfejsi, jo vetëm që është liruar nga zhurmat e panevojshme vizuale, por ofron edhe një hapësirë shumë më të madhe për projektimin dhe modifikimin e projektit.

     Graphical Favorites  Vegla e re "Favorites" e bën më të shpejtë punën e përditshme në zhvillimin e projektimit duke ofruar asistencë vizuele me parametrat e elementeve të ruajtura dhe në mënyrë automatike i gjeneron pamjet e tyre 2D dhe 3D me ngjyra - e disponueshme për çdo vegël. -Vegla e re "Favorites" jo vetëm që i ndihmon BIM Menagjerëve në krijimin e parametrave dhe fuqizimon krijimin e "Office Project Template", por edhe e shpejton punë e përditëshme në zhvillimin e projektit. -"Favorites" mund të organizohen sipas nevojës, në struktura hierarkike të dosjeve duke përdorur metodën Drag&Drop për qasje më të lehtë; selektimi e disa elementeve përnjëher gjithashtu është e suportuar në Favorites. -"Favorites" të selektuar si follder apo edhe si elemente individuale mund të importohen dhe të eksportohen në formate të ndryshme që të na mundësoj mirëmbajtjen më të lehtë të "Office Standards" ndërmjet projekteve.

 

 

Graphical Favorites

Vegla e re "Favorites" e bën më të shpejtë punën e përditshme në zhvillimin e projektimit duke ofruar asistencë vizuele me parametrat e elementeve të ruajtura dhe në mënyrë automatike i gjeneron pamjet e tyre 2D dhe 3D me ngjyra - e disponueshme për çdo vegël.

-Vegla e re "Favorites" jo vetëm që i ndihmon BIM Menagjerëve në krijimin e parametrave dhe fuqizimon krijimin e "Office Project Template", por edhe e shpejton punë e përditëshme në zhvillimin e projektit.

-"Favorites" mund të organizohen sipas nevojës, në struktura hierarkike të dosjeve duke përdorur metodën Drag&Drop për qasje më të lehtë; selektimi e disa elementeve përnjëher gjithashtu është e suportuar në Favorites.

-"Favorites" të selektuar si follder apo edhe si elemente individuale mund të importohen dhe të eksportohen në formate të ndryshme që të na mundësoj mirëmbajtjen më të lehtë të "Office Standards" ndërmjet projekteve.

BIM Vizualizimi  ARCHICAD STAR(T) EDITION 2017 sjell vizualizimin e projektit në një hap përpara duke mundësuar krijimin e "BIMx Hyper-models" dhe pamjet e "two-point perspective views". -BIMx Hyper-models mund të eksportohet, duke ofruar navigimin e përmbajtjes së projektit 2D të integruar në 3D të ndërtesës virtuale, si dhe prezantimin interaktiv të BIM projektit në pajisjet mobile. -Në pamjet e 3D perspektivës, Përdoruesit mund të kalojnë në "two-point perspective" nga çfardo pozite të kamerës, duke e rruajtur pozitën origjinale dhe këndin e pamjes. Si rezultat, të gjitha skajet vertikale shëndrohen vertikale në projeksionin e perspektivës.

BIM Vizualizimi

ARCHICAD STAR(T) EDITION 2017 sjell vizualizimin e projektit në një hap përpara duke mundësuar krijimin e "BIMx Hyper-models" dhe pamjet e "two-point perspective views".

-BIMx Hyper-models mund të eksportohet, duke ofruar navigimin e përmbajtjes së projektit 2D të integruar në 3D të ndërtesës virtuale, si dhe prezantimin interaktiv të BIM projektit në pajisjet mobile.

-Në pamjet e 3D perspektivës, Përdoruesit mund të kalojnë në "two-point perspective" nga çfardo pozite të kamerës, duke e rruajtur pozitën origjinale dhe këndin e pamjes. Si rezultat, të gjitha skajet vertikale shëndrohen vertikale në projeksionin e perspektivës.

BIM Performanca  STAR(T) Edition 2017 implementon një seri të përmirësimeve në performancë në fusha të ndryshme për të mundësuar procesin e punës më të rrjedhshëm dhe rritjen e përgjegjshmërisë në përgjithësi. -STAR(T) Edition 2017 mund të trajtoj me lehtësi edhe struktura komplekse të librarive të projektit. Përpos kësaj "Embedded Libraries" tani janë të ekstraktuara në një sistem virtual të fajllave, duke eliminuar mospërputhjen e librarive, të cilët kanë mund të shkaktohen nga struktura komplekse të librarive. -"Background processing" tani përdoret për kontrollimin e gjendjes së vizatimeve të krijuara nga vizatimet e jashtme (PDF, DWG, imazhetm etj). Kjo jo vetëm qe ofron një reagim të shpejtë në gjendjen e vizatimeve eksterne, por edhe e redukton në mënyrë dramatike kohën e përgjigjjes.

BIM Performanca

STAR(T) Edition 2017 implementon një seri të përmirësimeve në performancë në fusha të ndryshme për të mundësuar procesin e punës më të rrjedhshëm dhe rritjen e përgjegjshmërisë në përgjithësi.

-STAR(T) Edition 2017 mund të trajtoj me lehtësi edhe struktura komplekse të librarive të projektit. Përpos kësaj "Embedded Libraries" tani janë të ekstraktuara në një sistem virtual të fajllave, duke eliminuar mospërputhjen e librarive, të cilët kanë mund të shkaktohen nga struktura komplekse të librarive.

-"Background processing" tani përdoret për kontrollimin e gjendjes së vizatimeve të krijuara nga vizatimet e jashtme (PDF, DWG, imazhetm etj). Kjo jo vetëm qe ofron një reagim të shpejtë në gjendjen e vizatimeve eksterne, por edhe e redukton në mënyrë dramatike kohën e përgjigjjes.

ARCHICAD® 20 and STAR(T)Edition
New Features Comparison Chart
ARCHICAD 20
SE 2017
SE 2016
SE 2015
SE 2014
Modeling
Complex, Multi-story Elements + + + + +
Floor-plan Display Options for Construction Elements + + + + +
Multi-Plane Roof + + + + +
Priority Based Connections + + + + +
Profiled, Slanted Walls, Columns, Beams via the Profile Manager + + + + +
Doors/Windows Fit to Slanted and Complex Wall Surfaces + + + + +
Curved Profiled Walls and Complex Elements + + + + +
Shell Tool + + + + +
Morph Tool + + + + +
Core-Based Reference Line for Component Structures + + + +
Automatic Model-Based Junctions + + + +
Air Gaps in Composite Structures: Correct Display & Handling + + + +
Building Materials: Expanded Properties & Tags + + + +
Edit Multiple Elements Simultaneously w/ Visual Feedback + + + +
Composites Without Cores + + + +
NURBS Definition in GDL + +
Sketchup v2016 Support + +
3DM (Rhino File Support +
Link Element Heights to Stories +
Curtain Wall Tool +
Visualization / 3D Exploration
Internal Rendering Engine + + + + +
Virtual Tracing - Reference Layer among all Views, Layouts + + + + +
3D Zones Geometry Fit to Complex Elements + + + + +
Partial Structure Display + + + + +
3D Feedback with Working Plane, 3D Guidelines + + + + +
3D Editing Plane + + + + +
Snap to Surface in 3D Window; Move & Elevate in One Step + + + + +
Real-Time Editable 3D Cutting Planes + + + + +
Sketch Rendering +
CineRender Engine R16 +
Documentation
3D Document: Dimensioned and Annotaded 3D Views + + + + +
Interactive, Annotated Door/Window Schedules + + + + +
Scale Dependant Detailing + + + + +
Interactive Schedule Data Export to Excel + + + + +
External Drawings (PDF/DWG/Image from/to SE) + + + + +
Import Site Survey Geometry as Morphs + + + + +
Floor-plan Based 3D Document + + + + +
Interior Elevation Improvements + + + +
BIMx Hyper-model Publishing + +
Element Previews in Schedules + +
Revision Management +
Publish Layers to PDF from Layout +
Publish Element Information for BIMx hyper-models +
Renovation Feature, Element-level Statusing +
Workflow – Productivity – Project Management - Performance
Integrated Layouting, Layout Book + + + + +
Markup Tools + + + + +
Supersafe Autosave + + + + +
Single, Unified Undo Queue for the Entire Project + + + + +
Easy Creation of Custom Library Parts with Modifiable Attributes + + + + +
Graphical Project North Definition + + + + +
Building Materials, Smarter Attribute Management + + + + +
Conceptual Design with Morph Scheduling + + + + +
Duplicate Elements in Section and Elevation View + + + + +
Background Processing Support for Faster Performance + + + + +
Flexible Editing of Placed PDF Drawings + + + + +
PDF-Based Data Exchange – Optimized Export, with Layers + + + + +
Easier Attribute Management/Handling + + + +
Snap Points and Guide Lines + + +
Tab Bar on Windows and Mac + + +
Mac Interface: Unified Window Mode with Docking Palettes + + +
List Skin/Component Area in Interactive Schedule + + +
Schedule of Finishes + + +
Appearance and Speed Improvements for Dimensions and Labels + + +
MEP Improvements in Collision Detection, Classification + + +
Predictive Background Processing for Nearly Instant Model Views + + +
Optimized OpenGL Engine for Smoother, Faster Navigation + + +
Surface Painter + + +
Multithreading Available on Unlimited Number of Cores +
Project Publisher +
(Multi-story) Hotlinked Modules +
License Borrowing, NET License +
Integrated Building Energy Evaluation +
Flat User Interface + +
Vectorial Icons + +
Graphical Favorites + +
Retina Display Fully Supported on Mac + +
User-Defined Element Properties + +
Mass Import of Element Data +
Communication, I/O; Interoperability - PLN, PLA, TPL, MOD File Import
AutoCAD DWG/DXF Import/Export + + + + +
Merge/Save as... PDF Command + + + + +
Convert Surveyors Data into ARCHICAD Mesh + + + + +
Integrated IFC Import/Export Engine, Property Management + + + + +
Building Element Classification for MEP and Structural Engineering + + + + +
Data Exchange with Structural Software + + + + +
Save Elements to Common DWG Blocks + + + + +
Google Earth and SketchUp Connection + + + + +
IFC Support for Multiple Standards + + + + +
PDF/A Export + + + + +
Enhanced Mark-Up; 3D Screenshots + + + +
BIM Collaboration Format (BCF)-Based Data Exchange + + + +
Scheme-Driven IFC Data Management and Export + + + +
ARCHICAD BIM Parameters & Quantity Mappings to IFC Data + + + +
Certified Import and Export of IFC 2x3 Coordination View v2.0 + + + +
Complex and Composite Geometry Export/Import Enhancements + + + +
Exact IFC Geometry Import; Attribute Handling/Overrides + + +
ID Management of IFC Spatial Elements + + +
Better Import of MEP Models w/ Automatic Detection/Conversion + + +
Streamlined IFC data mapping of Library Part Parameters + + +
IFC Publishing +
Export Multiple Layouts into Single DWG +
Save Exploded DWG Drawings to a Single Layer +
DXF/DWG External Reference Support (Xref) +
Point Cloud Display +
EDU / Trial File Format Support +
PMK File Format Support +
Export Model to STL Format +
Criteria-based Graphic Overrides for Design Communications +
IFC4 Import-Export + +
Survey Point Definition + +
Export to gbXML +
Export to PHPP +
ARCHICAD 20 File Open|Save +|+ -|- -|- -|- -|-
EDU File Open|Save +|- -|- -|- -|- -|-
SE 2014 File Open|Save +|- +|- +|- +|- +|+
SE 2015 File Open|Save +|- +|- +|- +|+ -|-
SE 2016 File Open|Save +|- +|- +|+ -|- -|-
SE 2017 File Open|Save +|- +|+ -|- -|- -|-
Library
Model View Options for Library Parts + + + + +
Embed Only Necessary Library Objects + + + + +
Library Migration, Library Management + + + + +
Keyword Based Search Function Finds Library Parts + + + + +
Double-Quick Library Loading Times, Faster 3D Handling + + + + +
Simplified Door/Window UI + + +
New and Improved Label Types + + +
No Character Number Limit in Lib Part Names + +
Embedded Libraries Extracted into Virtual File System + +
OpenGL Previews in Object Settings + +
Teamwork & BIM Server
Teamwork Extended to Documentation Process - Layouts +
BIM Server - Model Based Team Collaboration +
Reservation Methods +
Instant Team Communication +
Delta-Server for Fast and Safe Data Exchange in Teamwork +
Control Over Client-Server Technology +
Portability and Remote Access +
BIM Server Optimized: Autosave Backup, Faster Performance +
BIMcloud Control Icon: Single Entry Point for Server Management +
Network Diagnostic Tool for all BIMcloud/BIM Server components +
Easy Management of Teamwork Libraries +

Nëse dëshironi të bleni, merrni me qira, apo të mësoni më shumë në lidhje me ArchiCAD, kontaktoni ArchiEDU, ne jemi zyrtarisht në shërbimin tuaj për çdo pyetje në lidhje me produktet e GRAPHISOFT-it

 

adresa:

Boulevard "Nëna Tereza",
st. Fehmi Agani, 4th Floor, No.5
10000 Prishtinë, Kosova

 

mob:

+386 (049) 145-820
+377 (044) 777-500

 

email:

info@archiedu.com

 

web:

www.archiedu.com