ABVENT | Artlantis

Artlantis Trajnimi

Artlantis është softuer i cili përdoret nga arkitektët, dizajnerët dhe planifikuesit urban duke mundësuar që me lehtësi dhe në kohën më të shpejtë të zhvillohen imazhet/renderët dhe animacionet. Në këto module do të njoftoheni me konceptin e punës, veglat, teknikat dhe procesin e renderimit; konceptin e Animacionit dhe përdorimin e produktit iVisit për Artlantis. Ky modul koncentrohet në metodat dhe elementet si përdorimi i layerëve, shaders dhe textures, ndriqimi, krijimi i qiellit, aplikimi i materialeve dhe objekteve etj, për krijimin e skenës për Renderim dhe Animacion, si dhe PostProduction (pasurimi me efekte të ndryshme) me Photoshop.


Versioni: Artlantis STUDIO 5


Numri i orëve: 18h
Data e fillimit: N/A
Kushtet paraprake: Njohuri themelore për Windows

Instruktor: Fisnik Zherka ark.

 
Çmimi: 80€ 

Versioni: Post-processing me PHOTOSHOP

Numri i orëve: 6h 
Data e fillimit: N/A
Kushtet paraprake: Artlantis STUDIO 5

Instruktor: Fisnik Zherka ark.

 
Çmimi: 30€ 


Artlantis STUDIO + Post-processing me PHOTOSHOP

Zbritje (-10%)

Çmimi 99€


Artlantis STUDIO - PËRSHKRIMI

 1. EXPORTIMI I MODELIT NGA SOFTWARE TË TJERË
  • Exportimi nga Archicad
  • Exportimi nga Sketchup
  • Atributet për exportim
 2. KUPTIMI I HAPËSIRËS PUNUESE NË ARTLANTIS
  • Katalogu
  • Libraria
  • Layers
  • Navigimi në 2D
  • Navigimi në 3D
 3. Objektet në ArtLantis
  • Përdorimi I ArtLantis objekteve
  • Krijimi I objekteve në ArtLantis
  • Ndarja e objekteve (detaching parts)
 4. SHADERS AND TEXTURES
  • Modifikimi I teksturave ekzistuese
  • Modifikimi I ngjyrave
  • Krijimi I materiaeve të reja duke shfrytëzuar atributet e një materiali ekzistues
  • Aplikimi I teksturave të gatshme dhe modifikimi I tyre
  • Krijimi I POST-CARDS
 5. PREGATITJA E SKENËS/HAPËSIRËS PËR RENDERIM
  • Krijimi -modifikimi I qiellit Heliodon
  • Krijimi -modifikimi I qiellit GRADIENT, 2D, 3D dhe 3D CUBIC
  • Përdorimi i HDRI Background
  • SUN-LIGHT
  • SKY-LIGHT
 6. VENDOSJA E NDRIQIMIT NË SKENË
  • Ndriqimi dhe vetit
  • Ndriqimi në eksterier
  • Ndriqimi në interier
  • Aplikimi dhe modifikimi I reflektimit të ndriqimit dhe përdorimi I lensave
 7. RENDERIMI
  • Informatori I skenës
  • Parametrat për renderim
  • Konfigurimi i kamerës me ISO/Shutter Speed
  • Post-process
  • BATCH RENDERING
 8. POST PROCESS-i
  • Përcaktimi I pikës fokale/kryesore për renderim/vëzhgim
  • Atributet e imazhit
  • Efektet e tjera për renderim/vëzhgim/animim
 9. iVISIT APO VËZHGIMI
  • Përcaktimi I nyjeve për vëzhgim
  • Përcaktimi I “shtegut të kamerës” (camera path)
  • Emërimi I nyjeve
  • Atributet e kamerës për vëzhgim
  • Renderimi/vëzhgimi
 10. ANIMACIONI
  • Përcaktimi I nyjeve për animim
  • Përcaktimi I “shtegut të kamerës” (camera path)
  • Emërimi I nyjeve për animim
  • Atributet kryesore të kamerës për animim
  • SUN STUDY
  • Krijimi I animacionit

PHOTOSHOP - PËRSHKRIMI

 1. Perpunimi i ngjyrave/nuancave
 2. Vendosja e objekteve në skenë/imazh
  • Vendosja e gjelbërimit
  • Vendosja e njerzve
 3. Ndryshimi dhe përpunimi i qiellit
 4. Vendosja e teksturave
 5. Përdorimi i filetrave
 6. Kombinimi I lajerave

RENDERIMET / IMAZHET

e gjeneruara me Artlantis


ANIMACIONET

e gjeneruara me Artlantis


iVisit 3D

iVisit

iVisit


Post Processing me Photoshop

Pamja Origjinale

Pamja Origjinale

Pas Post Processing me Photoshop

Pas Post Processing me Photoshop