ADOBE Photoshop

Për arsye të numrit të madh të kandidatëve të interesuar për Trajnimin në ADOBE Photoshop, duhet të ndahemi në disa grupe. Trajnimi fillon të hënen, me datë 20 Shkurt 2017.

Ndarja e studentëve në grupe  bëhet sipas termineve që do të përzgjidhni nga opsionet e mundhsme të shënuara mëposhtë. Kohëzgjatja e trajnimit në Photoshop është 3 javë.

Ju lutem, plotësoni informatat e mëposhtme dhe zgjidhni 2 apo më shumë opsione të mundshme të orarit që ju përshtatet për trajnimin në ADOBE Photoshop.

Për më shumë informata rreth trajnimit, klikoni këtu: archiedu.com/photoshop-trajnimet-arkitekture

Emri Mbiemri *
Emri Mbiemri
TERMINET PËR TRAJNIMIN NË PHOTOSHOP
TERMINET
Ju lutem zgjidhni 2 apo më shumë opsione që ju përshtaten

Lokacioni i Trajnimeve

Bulevardi Nënë Tereza, Rr. Fehmi Agani (përballë Swiss Diamond Hotel) H-12, Kati 4, Nr.5
10000, Prishtinë
Kosova