MyArchicad.com KOSOVO

MyArchicad.com KOSOVO

Tani gjatë regjistrimit në portalin myarchicad.com për shkarkimin e ArchiCAD-it dhe softuerëve tjerë FALAS mund të zgjedhni edhe shtetin e KOSOVËS.

Gjithashtu edhe përdoruesit ekzistues që më parë janë regjistruar me shtetin Albania apo ndonjë shtet tjetër mund t'i ndryshojnë preferencat e tyre duke u qasur me usernamein e tyre në myarchicad.com dhe pastaj...