archiEDU | Training Center

Qendra e trajnimit archiEDU CAD/BIM Center është qendër e çertifikuar për trajnime në Softuerët: GRAPHISOFT ArchiCAD, ABVENT Artlantis si dhe softuerët tjera. Posedon 3 salla për trajnime (2 salla 6+1 persona dhe 1 sallë për trajnime individuale).

Qendra e trajnimit ofron të gjitha materialet për nevojat e trajnimit, pajisjet kompjuterike, projektor, TV, Whiteboard si dhe softuerët e nevojshme.

AUTODESK AutoCAD 2014

Qendra e trajnimit archiEDU CAD/BIM Center është qendër e çertifikuar për trajnime në Softuerët: GRAPHISOFT ArchiCAD, ABVENT Artlantis si dhe softuerët tjera. Posedon 3 salla për trajnime (2 salla 6+1 persona dhe 1 sallë për trajnime individuale).

AUTODESK 3DS Max 2014

Qendra e trajnimit archiEDU CAD/BIM Center është qendër e çertifikuar për trajnime në Softuerët: GRAPHISOFT ArchiCAD, ABVENT Artlantis si dhe softuerët tjera. Posedon 3 salla për trajnime (2 salla 6+1 persona dhe 1 sallë për trajnime individuale).