V-Ray | 3ds MAX

CHAOS Group | Vray

V-Ray Rendering engine eshte zgjidhja e preferuar per krijimin e vizualizimeve fotorealistike te projekteve dhe koncepteve ne arkitekture dhe dizajn. V-Ray render engine eshte zhvilluar rreth nevojes per te rritur shpejtesine e renderimit dhe te avancoj efiçencen. V-Ray perdor teknika te avancuara te renderimit te cilat krijojne efekte fotorealistike ne aspektin e ndriqimit, materialeve dhe kameres. Materialet e optimizuara ne menyre specifike dhe V-ray proxy kontribojne ne kursimin e kohes per render dhe performance te permiresuar. Krijoni ndriqim realistik duke perdorur drita me cilesi fizikisht korrekte dhe shfrytezoni perparesit e metodave te shumta per GI. Ne menyre te shpejte konfiguroni ndriqimin kompleks perms drites V-Ray Dome apo shume zgjidhjeve tjera te ndriqimit. V-Ray eshte nje render engine e zhvilluar per software te njohur si 3ds Max, Maya, Softimage, Cinema 4D, Sketchup, Rhino etj. .

Trajnimi përfshinë njohjen e punes me V-Ray per 3ds MAX, me metodat e ndriqimit, objektet e V-Ray, materialet, dritat-ndriqimin, kamerat dhe renderimin.

Moduli 1 - Renderimi me V-Ray - Ne kete modul do te njiheni me metodat e ndriqimit, objektet e V-Ray, materialet, dritat-ndriqimin, kamerat dhe renderimin me V-Ray, V-ray RT, V-ray DR.  Ky modul eshte i koncentruar ne vizualizimet e eksterierit dhe te enterierit.

Moduli 2 - PostProduction - Mund te jete pjesa me e paçmuar e 3D Vizualizimeve por kjo ju mundeson qe lehtesisht dhe shpejt te beni disa ndryshime, psh zevendesoni qiellin, shtoni detale, beni ngjyrat me kumbuese apo korigjoni gabimet ne 3D modelin tuaj. Viteve te fundit sasia e postproduksionit eshte rritur dukshem dhe shume gjera me lehte behen ne PostProduction se sa ne 3D. Duke shtuar detale joperfekte nga jeta reale renderave tuaja krijohet atmosfere dhe stil i vecant i prezantimit tuaj. Asgje ne bote nuk eshte perfekte, andaj as 3D renderat tuaja nuk duhet te jene :).

Si vazhdimsi e trajnimit dhe duke perdorur render elements nga V-Ray, Ky modul ju mëson teknika të ndryshme të PostProduction me Photoshop dhe MB Photolooks 

 


 

Moduli_1:

VIZUALIZIM FOTOREALISTIK 

 

Versioni: V-Ray 

Numri i orëve: 24h 

Data e fillimit: PRILL 2014

Kushtet paraprake: Moduli 1 - 3ds Max, Se paku 6 veta ne grup.

Instruktor:  Gëzim Radoniqi ark.

Çmimi: -- €

 


RENDERIMET / IMAZHET

e gjeneruara me V-Ray nga archiEDU


ANIMACIONET

e gjeneruara me V-Ray - 3DS MAX


Post Processing me Photoshop

Pamja Origjinale

Pas Post Processing me Photoshop