< Back to HOME

ArchiEDU | EDU

TEMPLATE & WORK ENVIRONMENT për ArchiCAD 19

INFORMATAT PERSONALE
Emri Mbiemri *
Emri Mbiemri
Zgjidhe...
INFORMATAT E KOMPANISË / FAKULTETIT
Shteti *

UDHËZIM PËR PËRDORIMIT:

Pasi t'i plotësoni informatat e kërkuara në kolonën majtas, klikoni në butonin DOWNLOAD dhe ju shfaqen linqen e nevojshme për shkarkim.

ArchiCAD TEMPLATE:

Për përdorimin e Templlejtit në gjuhën shqipe, me standarde dhe materiale të aplikueshme në Kosovë, gjatë krijimit të projekteve të reja, pasi ta shkarkoni atë duhet ta kopjoni fajllin "AC19-ArchiEDU-Alb.tpl" në follderin ku edhe është e instaluar ArchiCAD 19: C:\Program Files\GRAPHISOFT\ArchiCAD 19\Defaults\ArchiCAD

Pasi ta kopjoni fajllin e templlejtit, atëherë me startimin e ArchiCAD 19 ju do ta keni mudësinë e përzgjedhjes sikurse në foto.

Template.jpg

Work Environment:

Për përdorimin e Hapësirës punuese (Work Environment) "Archi-EDU-19 Profile" më të përshtatshme për punë në ArchiCAD, duhet ti kopjoni këto follderat që i gjeni të bashkangjitur në "Archi-EDU-19 Profile.zip" në follderin: C:\Program Files\GRAPHISOFT\ArchiCAD19\Defaults\ArchiCAD\WorkEnvironment

P.S. Follderin që e shkarkoni pasi që t'i plotësoni informatat e kërkuara, e gjeni zakonisht të bashkangjitur në formë të kompresuar në formatin ZIP. Pra, së pari dekompresoni atë dhe pastaj kopjoni sipas përshkrimit lartë.