A9R7C71.jpg
 

ARCHICAD 22 | Young Architect Programe

ArchiEDU kupton se fillimi i një karriere në arkitekturë mund të jetë i shtrenjtë dhe përzgjedhja e softuerit të parë mund të jetë një çështje e ndjeshme në çmim! Ne duam ti ndihmojmë të posa-diplomuarit e rinj të pasionuar në arkitekturë që të hyjë në tregun e punës me kualifikim të lartë në ArchiCAD.

 
 
 

*Me abonim vjetor, versioni i ardhshëm i ArchiCAD-it dhe asistenca teknike është FALAS. Softweri ArchiCAD shitet vetëm me abonim. Shuma vjetore e abonimit është 480 € dhe mund të paguhet çdo tremujor, çdo gjashtëmujor apo për 1 vit. Abonimet janë të vlefshme për të paktën një vit dhe vazhdohen automatikisht për vitin vijues, përveç nëse nuk kërkohet ndryshe nga klienti - përdoruesi.

Apliko tani për zbritje në 20% të ArchiCAD 22

Young Architect Programe | Termat dhe Kushtet

  • Studentët, të cilët janë regjistruar dhe të miratuar një semestër pas regjistrimit të tyre në faqen edukative të Graphisoft, myarchicad.com, kanë të drejtë të aplikojnë për YAP Licencë, deri në tre vjet pas diplomimit të tyre.
  • Për studentët që nuk janë të regjistruar në faqen edukative të Graphisoft, kjo ofertë është e vlefshme për një vit pas diplomimit.
  • Kur licenca blehet nga punëdhënësi (kompania) e arkitektit të ri, gjithashtu një deklaratë shtesë për licencë të "YAP" është e nevojshme, nëpërmjet të cilit deklaron se punëdhënësi (kompania) heq dorë nga mundësia e vetme për aplikim në YAP licencë.
  • Arkitektët e rinj që aplikojnë për YAP Licencë duhet vërtetuar statusin e tyre duke dërguar një kopje të diplomës ose certifikatën e pjesëmarrjes së shkollës.

Pasi që të bëheni anëtar i miratuar i komunitetit të studentëve të Graphisoft, at'her keni të drejtë të përfitoni nga YAP (Young Architecture Programe).

Nëse dëshironi të bleni, merrni me qira, apo të mësoni më shumë në lidhje me ArchiCAD, kontaktoni ArchiEDU, ne jemi zyrtarisht në shërbimin tuaj për çdo pyetje në lidhje me produktet e GRAPHISOFT-it

 

adresa:

Boulevard "Nëna Tereza",
st. Fehmi Agani, 4th Floor, No.5
10000 Prishtinë, Kosova

 

mob:

+386 (049) 145-820
+377 (044) 777-500

 

email:

info@archiedu.com

 

web:

www.archiedu.com