ADOBE | Photoshop

for ARCHITECTS

Artlantis Trajnimi

Adobe Photoshop CS6 është softuer i cili përdorët nga arkitektët, dizajnerët planifikuesit urban dhe jo vetëm, duke mundësuar që në kohë më të shpejtë të bëhet postproduksioni I fotografive dhe imazheve të ndryshme.  Në këtë trajnim do të njoftoheni me konceptin e punës, veglat, teknikat për postproduksionin apo përpunimine imazheve. 


Versioni: Photoshop CS6

Numri i orëve: 18h 
Data e fillimit: ****
Kushtet paraprake: Njohuri themelore për Windows

Instruktor: Blend Mehmeti ark.

Çmimi: 100€

(-20% Zbritje për Studentë dhe Mësimdhënës)

Çmimi: 80€*


PËRSHKRIMI

 • Hyrje në Photoshop,
 • Kuptimi I hapësirës punuese,
 • Puna me shtresa/layers,
 • Toolbox, selection tools, alteration tools, drawing and selection tools, color boxes etj.

 • Postproduksioni apo përpunimi i imazheve/renderave.
  • Perpunimi i ngjyrave/nuancave
  • Vendosja e objekteve në skenë/imazh
  • Vendosja e gjelbërimit, njerzve
  • Ndryshimi dhe përpunimi i qiellit
  • Vendosja e teksturave
  • Përdorimi I filterave
  • kombinimi I layerave

 • Postproduksioni apo përpunimi i LANDSCAPE
  • Përpunimi i vizatimeve në 2D
  • Përpunimi i situacionit – dukja nga lartë
  • Përpunimi i bazave dhe prerjeve

 

EKSTERIER

3D Modeli - Origjinal

3D Modeli - Origjinal

Photoshop Post-Produksioni (Punuar nga studenti: Festim Idrizi)

Photoshop Post-Produksioni (Punuar nga studenti: Festim Idrizi)

 
3D Modeli - Origjinal

3D Modeli - Origjinal

Photoshop Post-Produksioni

Photoshop Post-Produksioni

 

PËRPUNIMI I FOTOGRAFISË

Foto - Origjinal

Foto - Origjinal

Përpunimi i Imazheve

Përpunimi i Imazheve

Përpunimi i BAZAVE

CAD/BIM Fajlli Origjinal

PHOTOSHOP Post-Produksioni

Photoshop Post-Produksioni (Punuar nga studenti: Emel Verbiqi)

 

PRERJET

CAD Fajlli - Origjinal

CAD Fajlli - Origjinal

Photoshop Post-Produksioni (Punuar nga studenti: Fjolla Sllovinja)

Photoshop Post-Produksioni (Punuar nga studenti: Fjolla Sllovinja)

 

PËRPUNIMI I NGJYRAVE

Render i gjeneruar nga Softueri

Render i gjeneruar nga Softueri

Post-Produksioni në PHOTOSHOP

Post-Produksioni në PHOTOSHOP


Përpunimi i Perspektivës

---------------------

3D Modelimi: ARCHICAD

Renderi: ARCHICAD
Post-Produksioni: PHOTOSHOP

Punuar nga studenti: Ermira HOXHA
 

---------------------

Procesi i punës & Video/Foto Animacioni: PHOTOSHOP

Punuar nga: archiEDU

Përpunimi i Bazave


---------------------

2D Vizatimi: ARCHICAD
Post-Produksioni: PHOTOSHOP

Punuar nga: Emel VERBIQI

---------------------

Procesi i punës & Video/Foto Animacioni: PHOTOSHOP

Punuar nga: archiEDU

Përpunimi i Perspektivës

---------------------

3D Modelimi: ARCHICAD

Renderi: ARCHICAD
Post-Produksioni: PHOTOSHOP

Punuar nga studenti: Erisa BERISHA
 

---------------------

Procesi i punës & Video/Foto Animacioni: PHOTOSHOP

Punuar nga: archiEDU