Full.jpg
 

ARCHICAD 22 | NET License

Çelësi me NET Licencë mund të përmbajë disa licenca të lidhura me secilin produkt (ArchiCAD, MEP, EcoDesigner Star, BIMx). Për ti shpërndarë licencat në të gjithë kompjuterët nevojitet "CodeMeter server". Kjo jep më shumë fleksibilitet sesa përdorimi i çelësave individual (ne secilin kompjuter), pasiqë licencat alokohen vetëm kur janë në përdorim në ndonjërin nga kompjuteret.

 
 
 

Llojet e "Multiple Licence":

Multiple Licence | NET-03

€2,850 +€480 abonimi vjetor (ArchiCLUB Member*)

Multiple Licence | NET-05

€2,700 +€480 abonimi vjetor (ArchiCLUB Member*)

Multiple Licence | NET-10

€2,550 +€480 abonimi vjetor (ArchiCLUB Member*)

*Çmimet janë për një Licencë

Nëse dëshironi të bleni, merrni me qira, apo të mësoni më shumë në lidhje me ArchiCAD, kontaktoni ArchiEDU, ne jemi zyrtarisht në shërbimin tuaj për çdo pyetje në lidhje me produktet e GRAPHISOFT-it

 

adresa:

Boulevard "Nëna Tereza",
st. Fehmi Agani, 4th Floor, No.5
10000 Prishtinë, Kosova

 

mob:

+386 (049) 145-820
+377 (044) 777-500

 

email:

info@archiedu.com

 

web:

www.archiedu.com