Back to All Events

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 01

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 01 | Workenvironment

  • Kuptimi i Hapësirës Punuese në ARCHICAD (Workenvironment)

  • Përdorimi i Project NAVIGATION

  • Përdorimi i TAB’s

  • Manipulimi në 2D

  • Manipulimi në 3D - përdorimi i Orbit dhe Explore

  • Krijimi i shkurtesave për komanda të ndryshme