Back to All Events

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 02

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 02 | Projektimi Konceptual 1/2

 • Importimi i fajllave të ndryshme (DWG, JPG, SKP, PDF, etj.) në ARCHICAD

 • Përdorimi i komandës Scale/Resize

 • Krijimi i Kateve dhe caktimi i lartësisë s% tyre

 • Përdorimi i Rotate View

 • Rregullimi i njësisë punuese - Working Unit

 • Krijimi dhe përcaktimi i Rrjetës Modulare në 2D

 • MORPH Tool (Modelimi i Ndërtesave - Massing)

 • Krijimi i Fotos/Texturës ne 3D

 • Vendosja e Origjinës së Texturës në 3D

 • Krijimi dhe përcaktimi i Rrjetës Modulare në 3D

 • Modelimi i Ndërtesave drejtpërdrejt në 3D me MORPH