Back to All Events

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 03

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 03 | Projektimi Konceptual 2/2

  • Përdorimi i SCHEDULE's për kalkulime

  • Kalkulimi i Sipërfaqeve BRUTO të Ndertesave (Massing)

  • Përdorimi i "ELEMENT ID MANGER"

    BONUS

  • Përdorimi i GRAPHICS OVERIDES për prezantime të ndryshme të projektit sipas INFORMATAVE siç janë: Etzhiteti, Kategoria e Ndërtesave, etj.

  • Krijimi i LEGJENDËS me përshkrime të ngjyrave në SCHEDULES.