Back to All Events

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 07

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 07 | Nga 2D në BIM 2/2

 • Importimi i Prerjeve nga PDF, DWG apo formateve tjera si Drawings në ARCHICAD

 • Përdorimi i "Scale" apo "Rresize" për rregullimin e Vizatimeve

 • Përdorimi i "Trace & Reference" për pozicionimin e saktë të Vizatimeve

 • Mënyrat e përdorimit të Paletës "Trace&Reference"

 • Rregullimi i Lartesisë së kateve bazuar nga Prerjet e Importuara

 • Modifikimi i trashesisë së pllakave

 • Përdorimi i "Element Transfer Settings" dhe karakteristikat e tyre

 • Importimi i Fasadave nga PDF, DWG apo formateve tjera si Drawings në ARCHICAD

 • Vendosja e Dritareve dhe Dyerve bazuar ne 2D Vizatimet e fasadave

 • Përdorimi i "Floor Plan Cut Plane" dhe karakteristikat e tyre

 • etj...