Back to All Events

ARCHICAD 22 - Gr.106 | Essential Level | Dita 08

Grupi 106

Trajnimi në: ARCHICAD 22 | Essential Level
Salla: Training Room 01

Dita 08 | Dritaret dhe Dyert

 • Kuptimi ndërmjet "Sill to wall base" dhe "Sill to story 0"

 • Vendosja e dritareve me shumë ndarje horizontale

 • Kuptimi i "Reveal" te dritaret dhe dyert

 • Modifikimi i ndarjeve të dritares sipas nevojës

 • Caktimi i llojit të hapjeve për çdo ndarje brenda dritares

 • Lidhja e Dritareve në kënde, pa kornizë

 • Format e prezantimit të Dritareve në 2D

 • Vendosja dhee karakteristikat e Dyerve afariste

 • Përdorimi i "Surface Painter" për ndryshimin textures për të gjitha dyert dhe dritaret me një click

 • Përdorimi i "Anchor Point" për mënyrat e ndryshme të vendosjes së dritareve

 • Kopjimi i dritareve përgjatë rrafshit vertikal në të gjitha katet tjera vertiklisht "Multiply"

 • Përdorimi i Dritares "FreeForm Windows" dhe shkarkimi i objekteve nga BIM Components Portal

 • Hapjet e mureve në forma të lira sipas nevojës

 • Kopjimi i Dritareve në rrafshin horizontal (nga një muri në murin tjetër).