Trajnim | 3dsMAX + Corona Renderer | Grupi 33
Apr
4
7:45 PM19:45

Trajnim | 3dsMAX + Corona Renderer | Grupi 33

3DS Max është ndër softuerët më të popullarizuar për 3D modelim, animacion, renderim si dhe kompozim, i cili ofron zgjidhje për archviz, lojra, film si dhe artist të grafikës në lëvizje. Përdoret nga arkitektët dhe dizajnerë duke mundësuar që në mënyrë realistike të modelojnë dhe prezantojnë projektet përmes 3D modeleve, imazheve/renderëve, simulimeve dhe animacioneve. Në këtë modul te trajnimit do të njoftoheni me konceptin e punës, veglat, teknikat dhe procesin e 3D modelimit, renderimit si dhe konceptin e animacionit. Trajnimi përfshinë njohjen me hapësirën e punës, krijimin e objekteve, modifikimin e objekteve, poly-modelimin, materialet, ndriqimin, kamerat, si dhe renderimin dhe animacionin me Corona Renderer.

3ds MAX |Beginner Modeling| + Corona Renderer |Visualization|

Versioni: 3ds MAX 2019 + Corona Renderer

Numri i orëve: 24h

Data e fillimit: 4 PRILL 2019  - 19:45

Kushtet paraprake: Njohuri themelore për Windows

Instruktor: Gëzim Radoniqi ark. 

Çmimi: STUDENT - 160 € | Regular - 200 €

View Event →
Trajnim | ARCHICAD 22 - Gr.104 | Essential Level
Mar
26
7:15 PM19:15

Trajnim | ARCHICAD 22 - Gr.104 | Essential Level

BIM është shkurtesë e Building Information Modeling. Kur flitet për BIM, e gjitha fillon me 3d modelin dixhital të ndërtesës. BIM modeli përbëhet nga elementet ndërtimore ekuivalente me ato që përdoren për të ndërtuar një ndërtesë. Këto elemente kanë informatat e të gjitha karakteristikave qofshin ato fizike apo logjike të materialeve ndërtimore që përdoren në ndërtim. Gjithashtu të gjitha informatat e nevojshme për dokumntacionin e projektit krijohet në mënyrë automatike nga 3D modeli. Si pjesë përbërëse e dokumentacionit mund të jenë Layouts (fletat), skemat, detalet, prerjet dhe fasadat, etj.

Trajnimi në ARCHICAD | BIM Modeling & Documentation ju mëson se si të ndërtojmë BIM modelin e një ndërtese duke përdorur ARCHICAD-in. Gjatë trajnimit, studentët do të njoftohem me të gjitha veglat e nevojshme për projektimin, modelimin dhe dokumentimin e projektit, në nivelin bazik.

Versioni: ARCHICAD 22

Moduli: Essential Level | BIM Modeling & Documentation

Numri i orëve: 36h 
Data e fillimit: 26.03.2019 | 19:15
Kushtet paraprake: Njohuri themelore për Windows

Instruktor: Freskim SYLEJMANI | GRAPHISOFT Certify BIM Manager

Çmimi: 150€

*(-20% Zbritje për Studentë, Mësimdhënës dhe klientët me parapagim vjetor në ArchiCLUB)

Çmimi: 120€*

View Event →
Trajnim | Adobe PHOTOSHOP - Gr.44
Mar
21
5:30 PM17:30

Trajnim | Adobe PHOTOSHOP - Gr.44

Adobe PHOTOSHOP është softuer i cili përdorët nga arkitektët, dizajnerët planifikuesit urban dhe jo vetëm, duke mundësuar që në kohë më të shpejtë të bëhet postproduksioni I fotografive dhe imazheve të ndryshme.  Në këtë trajnim do të njoftoheni me konceptin e punës, veglat, teknikat për postproduksionin apo përpunimine imazheve. 

Versioni: Photoshop CC 2018

Numri i orëve: 18h 
Data e fillimit: 21.03.2019 | 17:30
Kushtet paraprake: Njohuri themelore për Windows

Instruktor: Blend Mehmeti ark.

Çmimi: 100€

(-20% Zbritje për Studentë, Mësimdhënës dhe klientët me parapagim vjetor në ArchiCLUB)

Çmimi: 80€*

View Event →