Download | ARCHICAD Plant Designer III

ARCHICAD Plant Designer III është një koleksion me librari për ARCHICAD, që përmban 10 lloje të ndryshme të drunjëve. Këto librari na mundësojnë krijimin e vizualizimeve të projekteve më të veçanta krahasuar me libraritë standarde te ARCHICAD-it. Keto librari jane 3d objekte parametrike me mundesi të modifikimit të madhesisë së tyre, ngjyrave si dhe densitetin e gjethëve.

ARCHICAD Plant Designer III eshte mundësuar nga Eptar.hu dhe mund ta shkarkoni falas këtu: https://www.eptar.hu/plant_designer_3_hu

Gjithashtu edhe koleksionin "PLANT DESIGNER I" me 12 objekte dhe "PLANT DESIGNER II" me 11 objekte mund ta shkarkonin FALAS nga eptar.hu

PLANT DESIGNER I https://www.eptar.hu/plant_designer_1_hu

 PLANT DESIGNER II - https://www.eptar.hu/plant_designer_2_hu