ARCHICAD 20 gjatë hapjes paraqet mesazhin: „Cannot create temporary documents.”

ARCHICAD 20 gjatë hapjes paraqet mesazhin: „Cannot create temporary documents.”

Në rastë se gjatë startimit të ARCHICAD 20 në Sistemin Operativ Windows shfaqet mesazhi Warning: "Cannot create temporary documents”, ather ndiqni hapat e mëposhtme...

ARCHICAD 20 për MAC shfaq problem në performancë gjatë punës me imazhe të jashtme dhe Trace & Reference

ARCHICAD 20 për MAC shfaq problem në performancë gjatë punës me imazhe të jashtme dhe Trace & Reference

Për ta menjanuar problemin në performancë në versionin MAC të ArchiCAD 20 që shkakton ngadalësimin dhe përdorimin e një sasie të lartë të memorjes gjatë përdorimit të komandave "ZOOM"dhe "PAN" në 2D nëse funksioni "Trace & Reference" është aktiv dhe si referencë me "Color Override" përmban fotografi/PDF të jashtëm ndiqni hapat e mëposhtëm...