Site Plan Creation

Site Plan Creation

Në këtë seri flitet për mënyrat e ndryshme të krijimit te SITUACIONIT qofshin ato nga 2D vizatimet apo gjenerimi i saj nga 3D modeli; Tipet e ndryshme të prezantimit të saj, metodat e krijimit. Gjithashtu na mëson se si t’i kontrollojme karakteristikat e projektit, orientimin e diellit e shumë informata tjera…

Grasshopper - ARCHICAD 22 Live Connection Update

Grasshopper - ARCHICAD 22 Live Connection Update

GRAPHISOFT ka lançuar versionin e ri të Grasshopper-ARCHICAD Live Connection Tool, versionin 2.2 për ARCHICAD 22 (build 4027), per Windows dhe macOS. Update i fundit prezanton disa veçori të reja si dhe përmirësime te atyre ekzistuese siç janë...

ARCHICAD 22 dhe COBie 2.4

ARCHICAD 22 dhe COBie 2.4

Në këtë seri të "Workflow Guide" flitet për standardit COBie, domethënien, kuptimin, mënyrën e dorëzimit të projektit si dhe shtete në të cilën aplikohet ky standard. COBie ofron një strukturë të përgjithshme për shkëmbimin e informacionit të ndërtesave të reja si dhe ato ekzistuese, përfshirë edhe informatat e ndërtesave dhe infrastrukturës.

DETAILING

DETAILING

Në këtë seri të "Workflow Guide" flitet për të kuptuar krahasimet ndërmjet mënyrave të ndryshme të punës së përdorimit të Detajeve në ARCHICAD duke përfshirë përparësitë dhe mangësitë e metodave, metodologjitë dhe veglat e nevojshme të përdorimit të detajeve, varësisht nga qëllimi i projektit.

ARCHICAD Template Upgrade

ARCHICAD Template Upgrade

Në këtë seri të "Workflow Guide" flitet se qka duhet të keni parasysh gjatë migrimit të TEMPLATE nga ARCHICAD 21 në 22, duke përfshirë Views, Model View Options, Menaxhimin e informatave, atributet, etj. të cilat duhet t'i kontrolloni para se të Upgrade Template-in e juaj në ARCHICAD 22.

ARCHICAD & BIMcloud 19 Update 6006

ARCHICAD & BIMcloud 19 Update 6006

Është lansuar ARCHICAD & BIMcloud 19 Update Build 6006. Për tu njoftuar më shumë apo edhe për ta shkarkuar Upade'in, kliko në linqet e poshtme:

LICENSE MANGER TOOL

LICENSE MANGER TOOL

Protection Key License upgrade ka qenë një procedurë shumë e lehtë me veglat e mëhershme që i kemi patur, veglat sikurse License Activation Tool të ashtuquajtur LAT si dhe versioni online për upgrade. Por, për shkak të avancimit të teknologjisë, Graphisoft ka vendosur që gjithashtu t'a avancojë edhe Licence Tool, që tani njihet si License Manager Tool (LMT), që të mund të përballojë më lehtë teknologjinë e avancuar të menaxhimit të...