HOTLINK Management

Ju prezantojmë udhëzuesin “HOTLINK Management”, si pjesë e serisë së dokumenteve nga “GRAPHISOFT | Worlflow Guide Series”. HOTLINK Management është udhëzues për mënyrën e punës më të mirë të mundëshme me HOTLINK’s në ARCHCIAD, duke ofruar zgjidhje të rekomanduar për "BIM Workflow" dhe menaxhimin e projekteve në aspektin e ndryshimeve.

Në këtë seri flitet për kuptimin e menaxhimit të HOTLINK-ave konceptualisht dhe me shembuj të ndryshëm, teknikat e përdorimit, llojet e Hotlink-ave menaxhimi i tyre, menaxhimi i Atributeve, raste të veçanta dhe shembuj të ndryshëm të aplikimit në praktikë.

 
 

Materialet në këtë kategori janë Ekzluzivisht vetëm për klientat me parapagim vjetor në ArchiCLUB apo SSA.

Udhëzuesin mund ta shkarkoni këtu: www.archiedu.com/downloads