Plugins 4 SketchUp | V-Ray 3.6 në dispozicion

Vray-Sketchup.jpg

V-ray 3.6 për SketchUp

Lansohet verzioni i fundit të  V-RAY 3.6 për SKETCHUP

Ju njoftojmë se V-RAY 3.6 për SketchUp tani është lansuar. Ky verzion vjen me një Interfejs më të thjeshtë, më të rrjedhshëm dhe me një suport më të mirë të 4K; Viewport rendering me disa regjione në të njejtën kohë; duke u pasuaruar me mbi 600 materiale fotoreslistike dhe me një fuqi shumë më të madhe të renderimit me GPU. Për skenat me shumë ndriçim, opsioni i ri "Adaptive Light Mode" mundëson shkurtimin e renderit deri në 700%.... dhe shumë e shumë opsione të reja dhe shumë përmirësime të atyre ekzistuese.

Për më shumë informata rreth versionit të ri, klikoni këtu: https://www.chaosgroup.com/vray/sketchup