RFA & RVT Geometry Exchange Add-on për ARCHICAD 21

Tani përdoruesit e ARCHICAD-it mund të importojnë përmbajtjen e fajllave RFA dhe RVT drejtëpërdrejtë në ARCHICAD 21. Gjithashtu ky Add-on mundëson edhe eksportimin e komplet gjeometrisë nga ARCHICAD në Revit.

RFA & RVT Geometry Exchange Add-on për ARCHICAD 21 është FALAS dhe mund ta shkarkoni në http://www.bim6x.com/solutions.

DOxmxHMUEAETfxp.jpg

RFA & RVT Geometry Exchange

Add-on për ARCHICAD 21

 

Shkëmbimi i gjeometrisë nga RFA & RVT në ARCHICAD 21 mundëson përdoruesit e ARCHICAD-it importimin e  RFA (Revit Families) në projektet e tyre si "objekte/librari, duke përfshirë edhe dyert & dritaret.  Gjithashtu mundëson edhe importimin dhe eksportimin e gjeometrisë (te projekteve në REVIT) drejt në ARCHICAD dhe anasjelltas.

Ky ARCHICAD Add-on mund të shkarkohet FALAS në BIM6x Store.

Për më shumë informata rreth përdorimit të tij mund të klikoni këtu: http://www.bim6x.com/RFA-RVT-Add-On-FAQ