BIM Server Upgrade në BIMcloud Basic

Së bashku me prezentimin e ARCHICAD 22, gjithashtu ndryshime të mëdha prezentohen edhe në Teamwork. Tani BIM Server zëvendësohet me BIMcloud Basic (versioni FALAS), e që është një hap përpara në aspektin e kompatibilitetit dhe mundeson Update të pamvarur nga ARCHICAD-i. Në përgjithësi funksionet që kanë qenë në BIM Server mbeten të njejta me BIMcloud Basic, ndërsa versioni BIMcloud (versioni me pagesë) i ka funksionalitetet shtesë nga BIMcloud Basic siç janë:

* Suportimi i disa versioneve të ARCHICAD-it njëkohësisht;
* Asistimi i Rezervimit të elementeve (Elementet e selektuara rezervohen në mënyrë automatike);
* Integrimi me BIMx PRO (me mundësi të mesazheve nga BIMx me përdoruesit e tjerë në zyre);
* Mundëson qasjen e Projektit nga disa serverë;
* E optimizuar për kompani me disa zyre në lokacione të ndryshme);
* Organizimi i Projeteve nëpër Folldera; 
* Organizimi i uderave nëpër grupe
* Self-diagnostics, monitoring
* Automated Server Back-ups

BIMcloud Basic suporton prej versionit të ARCHICAD 19 e deri në versionin aktual të ARCHICAD-it. Rekomandojmë të gjithë përdoruesit e BIM Server të Upgrade në BIMcloud Basic sepse BIM Server nuk do të ketë përmirësime apo BUGfixies në të ardhmën, pra të gjitha Update dhe përmirësimet do të përfshihen vetën në BIMcloud dhe BIMcloud Basic dhe atë në çdo tremujor.

Për më shumë vizitoni www.graphisoft.com/bimcloud