ARCHICAD Template Upgrade

Ju prezantojmë udhëzuesin “ARCHICAD Template Upgrade , si pjesë e serisë së dokumenteve nga “GRAPHISOFT | Worlflow Guide Series”. ARCHICAD Template Upgrade është udhëzues për të kuptuar se qka duhet të keni parasysh gjatë migrimit të TEMPLATE nga ARCHICAD 21 në 22, duke përfshirë Views, Model View Options, Menaxhimin e informatave, atributet, etj. të cilat duhet t'i kontrolloni para se të Upgrade Template-in e juaj në ARCHICAD 22.

 
 

Materialet në këtë kategori janë Ekzluzivisht vetëm për klientat me parapagim vjetor në ArchiCLUB apo SSA.

Udhëzuesin mund ta shkarkoni këtu: www.archiedu.com/downloads