Grasshopper - ARCHICAD 22 Live Connection Update

GRAPHISOFT ka lançuar versionin e ri të Grasshopper-ARCHICAD Live Connection Tool, versionin 2.2 për ARCHICAD 22 (build 4027), per Windows dhe macOS të cilen mund ta shkarkoni këtu:

https://www.graphisoft.com/downloads/

upload.png

Update i fundit është kompatibil me të gjithë versionet 40xx të ARCHICAD 22, e cila prezanton disa veçori të reja si dhe përmirësime te atyre ekzistuese siç janë:

  • Përdorimi i Parametric Complex Profile
  • Shkëputja e gjeometrisë Brep nga elementet e ARCHICADit
  • Opsioni i ri në paletën e Grasshopper Connection (‘Unlock GH Elements’ and ‘Send Changes’)
  • Mundesia e trajtimit te parametrave Array type në objektet GDL, etj

Listën e plotë të përmirësimeve mund ta gjeni ketu:

https://www.graphisoft.com/downloads/addons/interoperability/GHACLC22-3009to4027-ReleaseNotes.html