ARCHICAD 22 dhe COBie 2.4

Ju prezantojmë udhëzuesin “GRAPHISOFT ARCHICAD 22 dhe COBie 2.4”, si pjesë e serisë së dokumenteve nga “GRAPHISOFT | Worlflow Guide Series”. GRAPHISOFT ARCHICAD 22 dhe COBie 2.4 është udhëzues për të kuptuar mënyrën e dorëzimit të projektit sipas standardit COBie. COBie është shkurtesa e “Construction-Operations Building Information exchange”, specifikim i cili përdoret gjatë dorëzimit të projektit të “Facility Management information”. Standardi COBie u krijua fillimisht në SHBA dhe BS 1192-4 përfaqëson implementimin e COBie në Mbretërinë e Bashkuar. Megjithatë, dokumentacioni standard COBie siguron informata të mjaftueshme teknike për implementim. COBie ofron një strukturë të përgjithshme për shkëmbimin e informacionit të ndërtesave të reja si dhe ato ekzistuese, përfshirë edhe informatat e ndërtesave dhe infrastrukturës.

 
 

Materialet në këtë kategori janë Ekzluzivisht vetëm për klientat me parapagim vjetor në ArchiCLUB apo SSA.

Udhëzuesin mund ta shkarkoni këtu: www.archiedu.com/downloads