DETAILING

Ju prezantojmë udhëzuesin “DETAILING”, si pjesë e serisë së dokumenteve nga “GRAPHISOFT | Worlflow Guide Series”. DETAILING është udhëzues për të kuptuar krahasimet ndërmjet mënyrave të ndryshme të punës së përdorimit të Detajeve në ARCHICAD, duke përfshirë përparësitë dhe mangësitë e metodave të ndryshme të përdorimit të detajeve, metodologjitë dhe veglat e nevojshme varësisht nga qëllimi i projektit. Gjithashtu do të kuptojmë teknikat e vendosjes së detajeve dhe elementet karakteristike që duhet patur konsideratë gjatë vendosjes së tyre në Layout.

 
 

Materialet në këtë kategori janë Ekzluzivisht vetëm për klientat me parapagim vjetor në ArchiCLUB apo SSA.

Udhëzuesin mund ta shkarkoni këtu: www.archiedu.com/downloads

 
GWG_Detailing-1.gif