ARCHICAD & BIMcloud 19 Update 6006

Është lansuar ARCHICAD & BIMcloud 19 Update Build 6006. Për tu njoftuar më shumë apo edhe për ta shkarkuar Upade'in, klikoni në linqet e poshtme:

Ky Update përmban shumë përmirësime në Teamwork dhe BIM Server si dhe përmirësime tjera që nga lansimi i versionit origjinal të ArchiCAD 19 (Build 3003).

Update vlen për ARCHICAD, BIM Server dhe gjithë komponentët tjerë: BIMx, MEP Modeler dhe të gjitha Add-Ons dhe Goodies të distribuar nga GRAPHISOFT. E aplikueshme për të gjitha llojet e licencave (Commercial, Educational dhe Trial).