ARCHICAD 20 | Premiera Botërore | LIVE me 13 Qershor! Regjistrohu

ARCHICAD 20 | Premiera Botërore!

13 Qershor në ora 3:00-4:30pm

Transmetimi drejtëpërdrejtë nga GRAPHISOFT, Budapest

ArchiCAD 20 përmban përmirësime të rëndësishme funksionale të cilat vënë theksin "I" në BIM. Ju do ta pëlqeni se si brendi i ri i interfejsit me disajn të pastërt, e bëjnë ARCHICAD 20, BIM vegël të jashtëzakonshme. Ky është një prezantim që ju nuk dëshironi ta humbasni!

Merrni pjesë në këtë premierë botërore me transmetim të drejtëpërdrejt për të marrë një pamje të re në BIM me ArchiCAD 20! Ju do të mësoni se si mund të:

  • Luani me graphical favorites - që të merrni feedback vizual të shkëlqyer në lidhje me parametrat e ruajtura të elementeve, të gjeneruar në mënyrë automatike në pamje 2D dhe 3D me ngjyra në "thumbnail previews".
  • Zgjero visualizimin dhe komunikimin e projektit në një nivelin më të avancuar me lidhjen ndërmjet Rhino-Grasshopper-ARCHICAD dhe në fundit nga BIMx.
  • Shfrytëzo përparësitë e interfejsit të rifreskuar të ARCHICAD-it që maksimizon sipërfaqen punuese dhe gjithashtu ofron veglat dhe ikonat e komandava të pastërta dhe moderne.
  • Dhe më shumë!