Si ta kthejmë ArchiCAD-in në gjendje fillestare

GRAPHISOFT Bug Report

GRAPHISOFT Bug Report

Në qoftë se me kalimin e kohës, gjatë punës me ArchiCAD, fillon të zgjatë koha e startimit të programit apo ju shfaqet "Bug Report", atherë duhet t'i pastrojmë disa fajlla që shkaktojnë këtë problem.

Delete të gjitha folderat apo fajllat e më poshtëm:

  • C:\Users\emri i userit\Graphisoft
  • C:\Users\emrii userit\AppData\Local\Graphisoft
  • C:\Users\My Personal\AppData\Roaming\Graphisoft

AppData, kryesisht është follder që nuk shfaqet në explorer, sepse e ka parametrin HIDDEN të aktivizuar, mirëpo shenoni manualisht "\AppData"

Tani startoni ArchiCAD-in dhe do të vëreni start-up më të shpejtë....

Mirëpo, në rastëse ArchiCAD nuk starton fare, atherë Right-Click në ikonën e ArchiCAD dhe kliko "Properties". Zgjidh kolonën "Compatibility" dhe aktivizo "Run this program in compatibility mode for:"