LICENSE MANGER TOOL

Protection Key License upgrade ka qenë një procedurë shumë e lehtë me veglat e mëhershme që i kemi patur, veglat sikurse License Activation Tool të ashtuquajtur LAT si dhe versioni online për upgrade. Por, për shkak të avancimit të teknologjisë, Graphisoft ka vendosur që gjithashtu t'a avancojë edhe Licence Tool, që tani njihet si License Manager Tool (LMT), që të mund të përballojë më lehtë teknologjinë e avancuar të menaxhimit të licencës.

Tani shumë më lehtë mund të bëhet azhurimi (update) I një apo më shumë qelsave (plugs) njëkohësisht, zëvendësimi i Harduerit nga Wibu në Codemeter është më "User friendly". Lexoni artikujt e mëposhtme për më shumë informata mbi këtë çështje;

 

License Manager Tool, Udhëzimet e përdorimit si dhe kërkesat e sistemit munt t'i shkarkoni falas këtu.