ARCHICAD 20 gjatë hapjes paraqet mesazhin: „Cannot create temporary documents.”

Gjatë startimit të ARCHICAD 20 në Sistemin Operativ Windows ndonjëherë shfaqet mesazhi Warning: "Cannot create temporary documents.”

Ky mesazh shfaqet për shkak të pamundësisë së krijimit të fajllit archicad.temp për ndonjërën nga këto arsye:

  1. Follderi AutoSave është full (ajo mund të përmbajë maksimum 50 folldera),
  2. Përdoruesi nuk ka privilegje të sigurisë për të shënuar apo lexuar follderin AutoSave.

Zgjidhja:

  1. Fshije të gjithë përmmbajtjen e follderit AutoSave,
  2. Kontrollo dhe ndrysho privilegjet e sigurisë për përdoruesin aktual.