ArchiCAD 18 update 4020

Versioni 4020, update nga GRAPHISOFT për ArchiCAD dhe BIMcloud është në dispozicion.

Update 4020 i versionit INT të ArchiCAD  është në dispozicion, dhe përdoruesit e ArchiCAD 18 tani mund të qasen dhe ta shkarkojnë atë, në këto linqe:

Përndryshe, ky update mund të arrihet edhe përmes sistemit automatik të përditësimit. Shko në Help > Check For Updates dhe ky proces ju dërgon në faqen për Download.

Update 4020 përmban:

  • Përmirësime të rëndësishme që nga lansimi i versionit të ArchiCAD 18 (Build 3006).
  • Vlen për ArchiCAD, BIM Server dhe të gjitha komponentet tjera: BIMx, MEP Modeler dhe të gjitha Add-Ons që distribuohen nga GRAPHISOFT dhe Goodies.
  • Vlen për të gjitha llojet e licensave (Komerciale, Edukative dhe Ttrial).

Komplet listën e përmirësimeve për versionin 4020 të ArchiCAD 18 dhe BIMcloud mund ta shikoni këtu