ARCHICAD 18 Update 9013

GRAPHISOFT lanson Update-in për ARCHICAD 18 dhe BIMcloud 18 për versionin INT.

Për tu njoftuar më shumë lidhur me këtë Update si dhe për ta shkarkuar Update 9013 klikoni në linqet poshtë:

Ky update përmban përmirësime të shumta lidhur me Teamwork dhe BIM Server si dhe përmirësime tjera që nga versioni origjinal i lansuar i ArchiCAD 18 (Build 3006).

Update përfshinë ArchiCAD, BIM Server si dhe të gjitha komponentet tjera: BIMx, MEP Modeler dhe Add-Ons-at e zhvilluara nga GRAPHISOFT si dhe Goodies. Gjithashtu përfshinë të gjitha llojet e licencave (Commercial, Educational dhe Trial).