SHARE Tirana 2019

SHARE Tirana 2019

SHARE Tirana 2019 supported by archiEDU | GRAPHISOFT Partner. In this Workshop we presented the best practices for BIM Workflow (Building Information Modelling) to model, document, manage and collaborate on a team project. All presentation activities were based on simulation of a real project, starting with understanding of the BIM Concept, using predefined BIM Template in Albanian version, and the four project stages which follow (Pre-Design, Schematic Design, Design Development and Construction Documentation)

Site Plan Creation

Site Plan Creation

Në këtë seri flitet për mënyrat e ndryshme të krijimit te SITUACIONIT qofshin ato nga 2D vizatimet apo gjenerimi i saj nga 3D modeli; Tipet e ndryshme të prezantimit të saj, metodat e krijimit. Gjithashtu na mëson se si t’i kontrollojme karakteristikat e projektit, orientimin e diellit e shumë informata tjera…

ARCHICAD 22 dhe COBie 2.4

ARCHICAD 22 dhe COBie 2.4

Në këtë seri të "Workflow Guide" flitet për standardit COBie, domethënien, kuptimin, mënyrën e dorëzimit të projektit si dhe shtete në të cilën aplikohet ky standard. COBie ofron një strukturë të përgjithshme për shkëmbimin e informacionit të ndërtesave të reja si dhe ato ekzistuese, përfshirë edhe informatat e ndërtesave dhe infrastrukturës.

DETAILING

DETAILING

Në këtë seri të "Workflow Guide" flitet për të kuptuar krahasimet ndërmjet mënyrave të ndryshme të punës së përdorimit të Detajeve në ARCHICAD duke përfshirë përparësitë dhe mangësitë e metodave, metodologjitë dhe veglat e nevojshme të përdorimit të detajeve, varësisht nga qëllimi i projektit.

ARCHICAD Template Upgrade

ARCHICAD Template Upgrade

Në këtë seri të "Workflow Guide" flitet se qka duhet të keni parasysh gjatë migrimit të TEMPLATE nga ARCHICAD 21 në 22, duke përfshirë Views, Model View Options, Menaxhimin e informatave, atributet, etj. të cilat duhet t'i kontrolloni para se të Upgrade Template-in e juaj në ARCHICAD 22.

BIM Conference 2017 in Prishtina

BIM Conference 2017 in Prishtina

BIM Conference was organised by archiEDU | GRAPHISOFT Partner in Prishtina. The main topic was presenting BIM in Global, BIM Lifecycle, BIM workflow, 4D and 5D in BIM and also presenting local partners/studio adopting BIM in their everyday work. We had pleasure to have as a guest Laszlo Toke, International Sale Manager at GRAPHISOFT; Gordana Radonic, BIM Consultant at GRAPHISOFT and Francesco Goldoni from “Team System” Italy.

Historia e GRAPHISOFT-it

Historia e GRAPHISOFT-it

Kush është themeluesi i GRAPHISOFT-it? Kur u themelua GRAPHISOFT? Pse statuja e Steve Jobs gjindet pranë ndërtesës kryesore të GRAPHISOFT-it në Hungari?  Në çfarë mënyrë APPLE pati ndikim që përdorimi i ARCHICAD-it të zgjerohet edhe në tregun global? Çfar ndikimi ka patur investimi në kampusin e ashtuquajtur “GRAPHISOFT Park”?